Fri Bouleskola för alla barn, 8-15 år, på påsklovet.
Dessutom har vi öppet för lunch.

Läs mer om påsklovet