BOULEBAR HAGA SÖKER: SOUS CHEF


Vi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor. Som sous chef är det du som lagar den sydfranska maten från grunden, leverera hög kvalité på maten leder teamet under service. Du stöttar köksmästaren med uppgifter som beställningar och ledarskap.

 

Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:
- Älskar ditt hantverk och är nyfiken på att lära dig nytt
- Har ledarskapsegenskaper och vill utvecklas inom detta
- Ansvarsfull och ordningsam
 
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse.
 

Anställningsvillkor
Var: Boulebar Haga, Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare som föregår av en provanställning
När: Start omgående
 
Vi är anslutna till kollektivavtal.
 

OM OSS

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 150 anställda på tio Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet gemenskap och ett glas Pastis. Läs mer om oss HÄR.
 
Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag. Urvalet sker löpande. Har du frågor? Kontakta mig på; [email protected] . Vi ser fram emot att höra mer från dig!

ANSÖK HÄR

---

BOULEBAR HAGA LOOKING FOR: SOUS CHEF

 
We believe that you think like us, that service is always in focus and that you really love people. As sous manager, you are the one who cooks the southern French food from scratch, delivering high quality food and leads the team during service. You support the chef with tasks such as orders and leadership.

Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:
- Love your craft and are curious to learn new things
- Has leadership qualities and wants to develop within this
- Responsible and orderly

 
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience.

 
Terms of employment
Where: Boulebar Haga, Stockholm
Form of employment: Permanent employment, previous of probationary employment
When: Start as soon as possible
 
We are affiliated to collective agreements.
 

ABOUT US
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society, Boulebar is facing an exciting year. We are now about 150 employees at ten Boulebars in Sweden and Denmark. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values ​​have followed since the start in 2000 and permeate the entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we ourselves say: freedom community and a glass of Pastis. Read more about us here.
 
If you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing. Do you have questions? Contact me at; [email protected] . We look forward to hearing more from you!

APPLY HERE