Boulebar Rosenlund söker: Köksmästare

 
Som köksmästare på Boulebar Rosenlund är din viktigaste roll att leda ditt köksteam i den dagliga driften. Du är lagkapten, du är kvalitetssäkrare, du är head Chef! Utöver att leda din personal, bär du ansvaret för schemaläggning, inköp och livsmedelshygien. Vi tar inspiration från Sydfrankrike i allt vi gör och såklart speglar det vår meny.
 
Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:
- Du vill leda och samtidigt utveckla dina ledarskapsegenskaper
- Har förmåga att behålla ett helhetsgrepp i ett högt arbetstempo
- Har en bra kommunikationsförmåga i teamet
 
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse.
 
Anställningsvillkor
Var: Boulebar Rosenlund, Göteborg
Anställningsform: Tillsvidareanställning som föregår av en provanställning
När: Start omgående

Vi är anslutna till kollektivavtal.
 
Om oss

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 150 anställda på tio Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet gemenskap och ett glas Pastis. Läs mer om oss HÄR.
 
Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag. Urvalet sker löpande. Har du frågor? Kontakta mig på; [email protected]. Vi ser fram emot att höra mer från dig!
 

ANSÖK HÄR

 

BOULEBAR ROSENLUND LOOKING FOR: HEAD CHEF

As a head chef at Boulebar Rosenlund, your most important role is to lead your kitchen team in the daily operation. You are team captain, you are quality assurance, you are Head Chef! In addition to leading your staff, you are responsible for scheduling, purchasing and food hygiene. We take inspiration from the South of France in everything we do and of course it reflects our menu.

Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:

- You want to lead and at the same time develop your leadership qualities
- Has the ability to maintain a holistic approach at a high work pace
- Has a good communication ability in the team

We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience.

Terms of employment
Where: Boulebar Rosenlund, Göteborg
Form of employment: Permanent employment preceded by a probationary period
When: Start as soon as possible

We are affiliated with collective agreements.

About us
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society, Boulebar is facing an exciting year. We are now about 150 employees at ten Boulebars in Sweden and Denmark. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values ​​have followed since the start in 2000 and permeate the entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we ourselves say: freedom community and a glass of Pastis. Read more about us here.

If you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing. Do you have questions? Contact me at; [email protected]. We look forward to hearing more from you!
 

APPLY HERE