Vi söker hovmästare till Boulebar i Malmö!

 

I rollen leder du teamet i restaurangen och ansvarar för verksamheten under ditt skift. Du ser till att personalen vet vad som förväntas av dem under service och ger löpande feedback.
Vi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse!

Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi ska trivas ihop:
- Du är en organiserad lagspelare och har god förmåga av att leda ett team under service.
- Du trivs i att möta alla gäster varmt och välkomnande, och älskar att leverera riktigt bra service.
- Du är strukturerad, noggrann och kan skapa en helhetssyn över verksamheten.

Anställningsvillkor:
Var: Malmö
Anställningsform: Provanställning, Deltid
När: Omgående

Vi erbjuder friskvårdsbidrag, skobidrag och är anslutna till kollektivavtal.

OM OSS:
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 150 anställda på tio Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet gemenskap och ett glas Pastis! Läs mer om oss här.

Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag! Urvalet sker löpande.
Har du frågor? Kontakta mig på [email protected]

Vi ser fram emot att höra mer från dig!

BOULEBAR MALMÖ LOOKING FOR: HEAD WAITER

We are looking for head waiters for Boulebar in Malmö!
The role entails leading the team at the restaurant and being responsible for the business during your shift. You make sure that all staff members know what is expected of them during service and give continuous feedback.
We believe that you think like us, that service is always in focus and that you really love people. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience!

Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:
- You are an organized team player and have a good ability to lead a team during service.
- You enjoy meeting all guests warmly and welcoming, and loves to deliver really good service.
- You are structured, accurate and can create a holistic view of the business.

Terms of employment: 
Where: Malmö
Form of employment: Probationary employment, Part time
When: Immediatly

We offer wellness grants, shoe grants and are affiliated to collective agreements.

ABOUT US:
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society, Boulebar is facing an exciting year. We are now about 150 employees at ten Boulebars in Sweden and Denmark. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values ​​have followed since the start in 2000 and permeate the entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we ourselves say: freedom community and a glass of Pastis! Read more about us here. 

If you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing.
Do you have questions? Contact me at [email protected]
We look forward to hearing more from you!APPLY HERE!