Boulebar söker Bartenders till Rosenlund

VVi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor. Som bartender på Boulebar guidar du gästen till rätt sportdryck vid boulebanan och vidare genom kvällen i vårt franska sortiment av öl, vin och cocktails.
Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:

- Du älskar ditt hantverk och att dela med dig av det
- Har tidigare erfarenhet av arbete i bar
- Ansvarsfull och ordningsam
- Är en teamplayer

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse.

Anställningsvillkor

Var: Rosenlund, Göteborg
Anställningsform: Heltid, deltid samt extra vid behov
När: Efter överenskommelse

Vi är anslutna till kollektivavtal.

OM OSS

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 150 anställda på tio Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet, gemenskap och ett glas Pastis.

Känner du igen dig i beskrivningen, ansökan redan idag. Urvalet sker löpande. Har du frågor? Kontakta mig på; [email protected]
Vi ser fram emot att höra mer från dig!

Boulebar Rosenlund looking for: Bartender

We believe that you think like us, that service is always in focus and that you really love people. As a bartender at Boulebar, you guide the guest to the right sports drink at the boule court and further through the evening in our French range of beer, wine, cocktails and aperitifs.

Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:

-You love your craft and to share it
-Have experience in the bar and a great interest in cocktails
-Responsible and orderly
- A good teamplayer

We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience.

Terms of employment
Where: Rosenlund, Gothenburg
Form of employment: Full Time, Part Time, Extra
When: After agreement

We are connected with the collective agreements.

ABOUT US

We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society: boulebar is facing an exciting year. We are now about 150 employees at ten Boulebars in Sweden and Denmark. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values have followed since the start in 2000 and have been the ground pillars of the entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we ourselves say: freedom, togetherness and a glass of pastis.

Do you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing. Questions? Send an email to [email protected]
We look forward to hearing more from you!