BOULEBAR RÅLAMBSHOV SÖKER: BOULEGUIDE

Du kan vara boulenörd sedan innan eller helt grön i gamet, det spelar ingen roll. Vi ser till att du lär dig allt om boulens grusiga värld. Som bouleguide står du i centrum. Under det vi kallar event pratar du för större grupper och lär dem att spela boule genom tävling och tekniktips.

Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:

- Du är social och nyfiken
- En klippa på att prata med och framför människor
- Serviceminded

Det är meriterande om:
Du har jobbat inom service eller med människor tidigare

Anställningsvillkor

Var: Boulebar Rålambshov, Stockholm
Anställningsform: Enligt överrenskommelse
När: Vi rekryterar löpande

Vi är anslutna till kollektivavtal.

OM OSS

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 150 anställda på tio Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet gemenskap och ett glas Pastis. Läs mer om oss HÄR.

Känner du igen dig i beskrivningen, ansökan redan idag. Urvalet sker löpande. Frågor; skicka ett mail till [email protected] Vi ser fram emot att höra mer från dig!

ANSÖK HÄR! 

 

--

BOULEBAR SEEKS: GUIDE DE PÉTANQUE

You can be a boule nerd before or completely green in the game, it does not matter. We make sure you learn all about the gravelly world of boule. As a bouleguide, you are in the center. During what we call events, you talk to larger groups and teach them to play boule through competition and technical tips.

Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:

-You are social and curious
-A rock on talking to and in front of people
-Serviceminded

It is a merit if:

You have worked in service or with people before

Terms of employment
Where: Boulebar Rålambshov, Stockholm
Form of employment: After agreement
When: We recruit on an ongoing basis

We are connected with the collective agreements.

ABOUT US

We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like the society, Boulebar is facing an exciting year. We are now about 150 employees at ten boulebars in Sweden and Denmark. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company´s core values have followed since the start in 2000 and permeate Tthe entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we say: Freedom community and aglass of pastis. Read more about us here.

Do you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing. Questions? Send an email to [email protected] . We look forward to hearing more from you!

 

ANSÖK HÄR