INTEGRITETSPOLICY – BOULEBAR SVERIGE AB

1. Inledning

Vid besök på Webbplatsen kommer Boulebar Sverige AB, org. nr. 556595-6165 ("Boulebar", "vi", "oss") samla in och behandla Personuppgifter rörande dig.

Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") beskriver vilka Personuppgifter Boulebar samlar in och för vilka ändamål Personuppgifterna behandlas.

Om du inte tillhandahåller oss information markerad med * i Webbplatsens kontaktformulär kommer vi inte kunna tillhandahålla efterfrågade tjänster.

I denna Integritetspolicy innefattar termen "behandling" alla aktiviteter som involverar dina Personuppgifter inklusive insamling, hantering, lagring, spridning, framtagning, användning, överföring och radering eller förstöring av information.
Med "Tillämplig dataskyddslagstiftning" avses från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter, inklusive Allmän Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 ("GDPR") och lagstiftning som kompletterar GDPR.
Med "Personuppgifter" avses varje upplysning som är hänförlig till en identifierbar eller identifierad fysisk person.

"Webbplatsen" betyder Boulebars webbplatser som återfinns på följande adresser: www.boulebar.se och www.boulebarstore.se.

2. Cookies

Boulebar använder cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig och din enhet (såsom mobiltelefon, läsplatta eller dator) när du besöker vår Webbplats. För mer information om hur Boulebar använder cookies, se nedan och läs mer på https://www.boulebar.se/om-boulebar/cookies/.

3. Varifrån samlar vi in dina Personuppgifter

Vi samlar in Personuppgifter från dig som du genom Webbplatsen väljer att dela med oss, t.ex. när du kontaktar oss eller skickar en förfrågan om att boka en av våra boulebanor och/eller bord hos våra restauranger.

Vi samlar även in dina Personuppgifter via cookies på Webbplatsen. Du kan läsa mer om denna hantering under avsnitt 4 nedan.

Vi kan samla in dina Personuppgifter från tredje parter, t.ex. från digitala plattformer såsom Mynewsdesk AB när du tar del av våra publicerade pressmeddelanden och nyheter rörande vår verksamhet på deras plattform.

 4. Varför samlar vi in och behandlar dina Personuppgifter

WWW.BOULEBAR.SE

 • Ge dig information och erbjudanden i våra nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev och liknande information eller erbjudanden rörande Boulebar och dess verksamhet eller beställer sådan information vid enstaka tillfällen kommer vi att behandla dina Personuppgifter i syfte att förse dig med efterfrågad prenumeration eller information. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter
Identitetsuppgifter (såsom för- och efternamn)
Kontaktuppgifter (såsom e-postadress)

Vår behandling av dina Personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla dig prenumerationer och information som du efterfrågat.

Genom att lämna ditt namn och din e-postadress till oss ger du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till vår elektroniska marknadsföring av våra tjänster. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att kontakta oss via Webbplatsen eller med hjälp av avregistreringslänken som medföljer i varje e-postutskick.

 • Besvara dina frågor och bokningsförfrågningar samt hantera feedback  

Vår Webbplats erbjuder besökare en möjlighet att kommunicera med oss genom att ställa frågor och ge oss feedback samt skicka en bokningsförfrågan om dina önskemål gällande våra tjänster och vår verksamhet. Om du använder en sådan funktion kommer Boulebar att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara dina frågor och bokningsförfrågningar eller hantera din feedback. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter
Identitetsuppgifter (såsom för- och efternamn)
Kontaktuppgifter (såsom e-postadress och telefonnummer)
Feedback och kommentarer från dig

Vår behandling av dina Personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara dina frågor och bokningsförfrågningar samt hantera feedback från dig.

 • Hantera din bokning av boulebana och/eller bord hos våra restauranger

På Webbplatsen har du möjlighet att boka en boulebana och/eller ett bord hos någon av våra restauranger. Om du väljer att boka en boulebana och/eller ett bord kommer Boulebar att behandla dina Personuppgifter i syfte att ta emot och hantera din genomförda bokning. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter
Identitetsuppgifter (såsom för- och efternamn)
Kontaktuppgifter (såsom e-postadress och telefonnummer)
Meddelande till oss (t.ex. önskad mat och dryck)
Organisation (om du bokar bana/bord i ett företagsnamn)

Vår behandling av dina Personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra tjänsteavtalet med dig i samband med din genomförda bokning. Om du i egenskap av företagskund genomför en bokning kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ta emot och hantera din bokning.


WWW.BOULEBARSTORE.SE

 • Besvara dina frågor och hantera feedback

Vår Webbplats erbjuder besökare en möjlighet att kommunicera med oss genom att bl.a. ställa frågor och ge oss feedback eller i övrigt kontakta oss med sitt ärende. Om du använder en sådan funktion kommer Boulebar att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara ditt meddelande samt hantera dina frågor och feedback. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter
Identitetsuppgifter (såsom för- och efternamn)
Kontaktuppgifter (såsom e-postadress)
Feedback och kommentarer från dig

Vår behandling av dina Personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara frågor och hantera feedback från dig.

 • Hantera din beställning och betalning av produkter och tjänster som vi tillhandahåller

På vår Webbplats kan du välja att beställa produkter och tjänster som vi erbjuder (såsom bouletillbehör, personlig tränare och presentkort). Om du väljer att beställa någon av våra produkter eller tjänster hos oss kommer Boulebar att behandla dina Personuppgifter i syfte att hantera din beställning, vilket bl.a. inkluderar genomförande av betalning samt förberedelser och leverans av din beställda vara eller tjänst. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter
Identitetsuppgifter (såsom för- och efternamn)
Kontaktuppgifter (såsom adress (inkl. ort, land och postnummer), e-postadress och telefonnummer)
Företagsnamn
Ordernoteringar eller andra önskemål av dig
Leveransadress
Orderbelopp

Vår behandling är nödvändig för att kunna fullgöra de förpliktelser som framgår av avtalet mellan Boulebar och dig. Om du beställer våra produkter eller tjänster i egenskap av företagskund kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillgodose vårt berättigade intresse att hantera din beställning.

 • Skapa och hantera personliga användarkonton

Webbplatsen möjliggör för kunder att skapa personliga användarkonton med inloggning, vilket underlättar hanteringen och genomförandet av din beställning av en produkt eller tjänst på vår Webbplats. Om du skapar ett konto på Webbplatsen kommer Boulebar att behandla dina Personuppgifter i syfte att skapa och hantera ditt personliga konto samt ge dig tillgång till ditt konto på Webbplatsen. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:
Kategorier av personuppgifter
Inloggningsuppgifter (t.ex. användarnamn och lösenord)
Kontaktuppgifter (såsom din e-postadress)
Identitetsuppgifter (såsom för- och efternamn)
Kontaktuppgifter (såsom e-postadress)

Vår behandling av dina Personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att skapa och hantera ditt användarkonto.

COOKIES

 • Identifiera användartrender och marknadsföra våra tjänster och produkter

När du besöker vår Webbplats kan vi samla in och behandla dina Personuppgifter i syfte att identifiera användartrender och tillhandahålla dig marknadsföring (via Webbplatsen men även genom andra annonskanaler) som vi tror är av intresse för dig. I samband med detta analyserar vi hur vår Webbplats används bl.a. genom att undersöka besökares användarmönster på Webbplatsen samt identifiera besökares surfbeteende och besökta webbsidor på Webbplatsen. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter
IP-adress
Typ av enhet
Enhets-ID
Land eller region
Besökta och tidigare besökta webbsidor (på Webbplatsen)

Vår behandling av dina Personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att identifiera användartrender och tillhandahålla dig relevant marknadsföring rörande våra tjänster och produkter. 

 • Möjliggöra funktion av Webbplatsen samt förbättra användarupplevelsen

När du besöker vår Webbplats kan vi vidare samla in dina Personuppgifter som är nödvändiga för att Webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera (t.ex. möjliggöra för dig att använda vårt bokningssystem) samt för att förbättra din upplevelse (såsom att komma ihåg dina val och uppgifter angivna på Webbplatsen). Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter
IP-adress
Typ av enhet
Enhets-ID
Land eller region
Inställningar på enhet och på Webbplatsen
Besökta och tidigare besökta webbsidor (på Webbplatsen)
Övrigt surfbeteende på Webbplatsen av intresse för att förbättra Webbplatsen

Vår behandling av dina Personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att Webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera samt förbättra din upplevelse på Webbplatsen.

ÖVRIGA BEHANDLINGAR

 • Ge dig tillgång till vårt nyhetsflöde på Mynewsdesk

Om du valt att följa Boulebars pressrum (som tillhandahålls av Mynewsdesk AB) för att ta del av våra pressmeddelanden, erbjudanden, nyheter eller övrig information av relevans för vår verksamhet kommer vi att samla in och hantera information hänförlig till dig. Personuppgifter som behandlas för dessa ändamål inkluderar:

Kategorier av personuppgifter
Namn- och efternamn
Positionsdata (såsom geografisk data på övergripande nivå)
E-postadress

Vår behandling av dina Personuppgifter är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att uppmärksamma dig på och tillhandahålla vårt aktuella nyhetsflöde. 

 • Fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi behöver behandla dina Personuppgifter för att efterleva rättsliga förpliktelser som åvilar oss, t.ex. bokförings- och skatterättsliga förpliktelser.

 • Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk

Vi kan behöva behandla dina Personuppgifter för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk för det fall en tvist uppstår mellan dig och Boulebar.

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för ovan nämnda ändamål i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

5. Säkerhet

Vi kommer att säkerställa att tillgången till dina uppgifter är tillräckligt skyddad genom tillämpning av lämpliga säkerhetsåtgärder och, beroende på omständigheterna, med beaktande av den senaste utvecklingen, implementeringskostnad och arten, omfattningen, omständigheterna och syftet med behandlingen samt risken. För att upprätthålla denna garanti har vi även implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillåten eller oavsiktlig förstöring, ändring eller utlämnande, felaktig användning, skada, stöld eller förlust genom olyckshändelse eller obehörig tillgång.


6. Dina rättigheter

Rätt till rättelse

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att Personuppgifter som behandlas är korrekta, fullständiga och uppdaterade. Om du upptäcker att Personuppgifter relaterade till dig är felaktiga, ofullständiga eller oriktiga har du rätt att få dina Personuppgifter rättade.

Rätt till tillgång

Du kan begära att få en bekräftelse på om Personuppgifter behandlas eller inte och, om de behandlas, begära tillgång till dina Personuppgifter och ytterligare information såsom ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Om begäran framförs elektroniskt kommer även informationen att erhållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt om du inte begär något annat.

Invända mot särskild behandling

Du kan invända mot behandling av dina Personuppgifter baserat på ett berättigat intresse, mot bakgrund av den särskilda situationen och till behandling som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du har anmält dig till en prenumeration av nyhetsbrev kommer det i varje e-postutskick att finnas en lättillgänglig avanmälningsfunktion för att avsluta din prenumeration.

Radering

Du kan få dina Personuppgifter raderade under vissa omständigheter, till exempel när uppgifterna inte längre behövs för att uppnå det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.


Begränsning av behandling

Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast innefatta lagring av dina Personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel om behandlingen skulle vara olaglig men du inte vill att dina Personuppgifter raderas.

Återkalla samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av Personuppgifter i den utsträckning behandlingen baseras på ditt samtycke.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få en maskinläsbar kopia av de Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke eller då behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, och då Personuppgifter erhållits av oss från dig (dataportabilitet), och att begära att informationen överförs till en annan personuppgiftsanasvarig (om möjligt).

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Du är medveten om att du alltid har rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till behörig dataskyddsmyndighet om så är möjligt enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning. Dataskyddsmyndigheten kan nås här:

[email protected]
08-657 61 00

7. Tredje parts-information

På vår Webbplats kan det finnas länkar till externa webbplatser. Boulebar är inte ansvariga för tredje parts integritetsskydd och om du väljer att besöka en länkad webbplats rekommenderar vi att du noggrant läser igenom integritetsvillkoren på den webbplats som besöks.

8. Ändring av Integritetspolicyn


Boulebar förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar som sker rörande denna Integritetspolicy kommer att informeras på Webbplatsen, [en månad] innan uppdateringen träder i kraft. Den vid var tid gällande Integritetspolicyn finns tillgänglig på Webbplatsen.

9. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor avseende behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta Boulebar på kontaktuppgifterna nedan.

Personuppgiftsansvarig är:
Boulebar Sverige AB, org. nr. 556595-6165
Liljeholmsvägen 14, 117 61 Stockholm
E-post: [email protected]