VI SÖKER EN BARTENDER (English below)

Ja ok, boule kanske är på oblodigt allvar och en oextrem sport. Men vi vet att vätskenivåerna ständigt behöver ses över och att det inte går an med vilken soppa som helst. Vi har till exempel ett härligt pastisutbud, uttrycksfulla franska viner och ett föredömligt litet ölsortiment.

Att arbeta i baren på Boulebar innebär att man håller sig à jour med säsongens viner som tas fram för att passa menyn. Sen gäller det att man också har bra koll på avec och drinkar. Som anställd förutsätts det att du är ansvarsfull, engagerad och gillar ditt jobb. 

Vi söker nu en bartender som vill följa med oss på Boulebar Rålambshov på vår resa in till den franska lilla bistron vi vill vara under höst- och vintersäsongen. Vi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor. Eftersom att vi krymper till 60 sittplatser tror vi att du gillar en kombinerad roll, där du levererar ett helhetskoncept till gäst med servering av både drinkar och mat.

    ​

Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som vi anser är viktiga för att vi skall trivas ihop:

  • Du älskar ditt hantverk och att dela med dig av det
  • Har erfarenhet av bar och ett stort intresse för cocktails
  • Ansvarsfull och ordningsam
  • Det är meriterande om du har erfarenhet av servisyrket
  • Även kunskaper i franska är meriterande, men ej ett krav

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och för att erbjuda våra gäster en unik upplevelse.  

Anställningsvillkor

Var: Boulebar Rålambshov, Stockholm
Anställningsform: Heltid under kvällar och helger
När: Omgående

Vi är anslutna till kollektivavtal.

Vill du bli en del av Boulebars gemenskap?

Urval sker löpande, skicka din ansökan till [email protected] så snart du kan. Hör av dig om du har några frågor!

Nu är vi cirka 100 anställda på åtta Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat! Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss.

Boulebar startade som en tågluff genom Europa. Tre vänner i en park bland Marseilles ruffa bakgator som föll för boule. Den där jämlika sporten som är så mycket mer än bara en sport. Utan ett sätt att leva, tänka och vara.

 

----------------WE ARE LOOKING FOR A BARTENDER 

Yes ok, boule may be unbloody serious and an unextreme sport. But we do know that the fluid levels constantly need to be overlooked and that it does not work with any mix-max. We have, for example, a lovely collection of Pastis, expressive French wines and a small exemplary beer range.

Working in the bar at Boulebar means keeping up to date with seasonal wines that are put together to suit the menu. It is also important that you have a good grasp of avec and drinks. As an employee, it is assumed that you are responsible, committed and like your job.

We are now looking for a bartender who wants to join us at Boulebar Rålambshov on our journey into the French little bistro we want to be during the autumn and winter season. We believe that you think like us, that service is always in focus and that you really love people. As we shrink to 60 seats, we believe that you like a combined role, where you deliver a holistic concept to the guest with serving of both drinks and food.

Here we have listed characteristics and experiences that we believe are important for us to thrive together:

  • You love your craft and sharing it
  • Has experience in the bar and a great interest in cocktails
  • Are responsible and orderly
  • It is an advantage if you have experience in the service profession as a waiter
  • Knowledge of French is also an advantage, but not a requirement

We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Together we work every day to develop and to offer our guests a unique experience.

Terms of employment

Where: Boulebar Rålambshov, Stockholm
Form of employment: Full time during evenings and weekends
When: Immediately

We are affiliated with collective agreements.

Do you want to be part of Boulebar's community?

Selection is ongoing, send your application to [email protected] as soon as you can. Get in touch if you have any questions!

We are now about 100 employees at eight Boulebars in Sweden and Denmark. And the journey has just begun! Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us.

Boulebar started as a train loop through Europe. Three friends in a park among Marseille's rugged back streets that fell for boule. That equal sport that is so much more than just a sport. The sport that is a way of living, thinking and being.

Lediga jobb