BOULEBAR SÖKER: EN KÖKSMÄSTARE (English below)
Nu söker vi dig som vill leda vårt köksteam i Tanto i sommar och leverera sydfransk bistromat med utsikt över Årstaviken. Boulebar Tanto är som hela Söders extra vardagsrum och en självklar del av sommaren för de flesta. Vi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor.

Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som vi anser är viktiga för att vi skall trivas ihop:

x En ödmjuk ledare som får andra människor att växa
x Har minst 5 års erfarenhet av kockyrket och gärna en liknande position  
x Ansvarsfull och ordningsam
x Resultatinriktad och sinne för siffror 

Vi erbjuder en arbetsplats med glädje och omtanke. Vi arbetar varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse. För oss är det naturligt att jobba tillsammans över våra olika team.

Anställningsvillkor

Var: Boulebar Tanto, Stockholm
Anställningsform: Heltid/Deltid 
När: April-september 

Vi är anslutna till kollektivavtal.

Vill du bli en del av Boulebars gemenskap?
Urval sker löpande, skriv vilken tjänst det gäller i ämnesraden och skicka din ansökan till [email protected] så snart du kan. Hör av dig om du har några frågor!

Nu är vi cirka 150 anställda på åtta Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat! Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Boulebar startade som en tågluff genom Europa. Tre vänner i en park bland Marseilles ruffa bakgator som föll för boule. Den där jämlika sporten som är så mycket mer än bara en sport. Utan ett sätt att leva, tänka och vara. 

-----------------------------------------------------------------------------

BOULEBAR IS LOOKING FOR: A KITCHEN MEISTER

Now we are looking for you who want to lead our kitchen team in Tanto this summer and deliver southern French cuisine with a view of Årstaviken. Boulebar Tanto is like Södermalm's extra living room and a natural part of the summer for most. We believe that you share our mindset that service is always in focus and that you truly love people.

Here we have listed qualities and experiences that we believe are important for us to enjoy each other:

x You are a humble leader who makes other people grow
x Have at least 5 years of experience in the chef profession and preferably a similar position today
x You are responsible and orderly
x You are result oriented and have a sense of numbers

We offer a joyous and caring workplace and work to develop and offer our guests a unique experience every day. For us, it is natural to work together across our different teams.

Terms of employment: 

Where: Boulebar Tanto, Stockholm
Type of employment: Full time / Part time
When: April-september 
We are connected to collective agreements.

Want to be part of Boulebar's community?

Selection takes place on an ongoing basis, write what role that caught your interest in the subject area and send your application to [email protected] as soon as you can. Please contact us if you have any questions!

We now have about 150 employees at eight Boulebars in Sweden and Denmark. And the journey has just begun! Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people - between us in the company and to everyone who visits us. Boulebar started as a train loop through Europe. Three friends in a park among Marseille's rugged back streets that fell for the game. The sport that is so much more than just a sport. A sport that is a way of living, thinking and being.