Vi söker hovmästare eller som vi på Boulebar kallar det, skiftesledare. I rollen leder du teamet på restaurangen och ansvarar för verksamheten under ditt skift. Du ser till att alla anställda vet vad som förväntas av dem och att varje individ får möjlighet och utrymme att växa. Vi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor.

Arbetsuppgifter
Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:

-Du har god förmåga av att leda ett team under service
-Du är en organiserad lagspelare som trivs i att möta alla gäster varmt och välkomnande och leverera riktigt bra service
-Är strukturerad och kan skapa en helhetssyn över situationen
 
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse.
 

Anställningsvillkor
Var: Boulebar Liljeholmen, Stockholm
Anställningsform: Tillsvidareanställning med föregående provanställning
När: Start omgående, vi rekryterar löpande!
 
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, skobidrag och är anslutna till kollektivavtal.
 

OM OSS

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 150 anställda på tio Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet gemenskap och ett glas Pastis. Läs mer om oss HÄR.
 
Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag. Urvalet sker löpande. Har du frågor? Kontakta mig på; [email protected]. Vi ser fram emot att höra mer från dig!

---

BOULEBAR LILJEHOLMEN LOOKING FOR: HEAD WAITER

 
We are looking for a head waiter or, as we at Boulebar call it, a shift manager. The role entails leading the team at the restaurant and being responsible for the business during your shift. You make sure that all employees know what is expected of them and that each individual is given the opportunity and space to grow. We believe that you think like us, that service is always in focus and that you really love people.

Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:
- You have a good ability to lead a team during service
- You are an organized team player who enjoys meeting all guests warmly and welcoming and delivering really good service
- Is structured and can create a holistic view of the situation
- We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience.
 
Terms of employment
Where: Boulebar Liljeholmen, Stockholm
Form of employment: Full time
When: As soon as possible, we recruit on an ongoing basis
 
We offer wellness grants, shoe grants and are affiliated to collective agreements.
 
ABOUT US
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society, Boulebar is facing an exciting year. We are now about 150 employees at ten Boulebars in Sweden and Denmark. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values ​​have followed since the start in 2000 and permeate the entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we ourselves say: freedom community and a glass of Pastis. Read more about us here.
 
If you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing. Do you have questions? Contact me at; [email protected]. We look forward to hearing more from you!

APPLY HERE