A PERSON WHO IS COURAGEOUS, CURIOUS AND STUBBORN

Our investment in Slottsgatan continues. We really believe in Boulebar Örebro. We are long-term, stubborn and ready to put the accelerator in the bottom after the pandemic.

You will lead a team with the task of succeeding with set goals. You have service knowledge, you like to lead, you like people, you are curious and hungry to learn a lot. You are stubborn, have a fighting spirit and you are long-term.

We love service, french food and beverage, boule and people of course. We are ambitious, see ourselves as brave and always want to move forward. We are happy to find new paths that others have not tested. We are ready to support and provide a clear framework for the mission so that we can succeed together. Our head office is located in Stockholm.

About us
Today we are running 10 Boulebars in five cities. From the beginning we were boule lunatics and we are still strongly influenced and influenced by being nerds in our area. We want you to be deeply dedicated to your work as well. We have gathered more and more people who work passionately around their mission. In total, we currently have around 150 permanent employees in Sweden and Denmark. We take chances. We are owned by founders, long-term investors and employees.

So apart from the above, what do you get to take part in?
We want to invest in our staff and want to see our employees grow within the company. We invest in education to get better in our areas - or learn new skills.

The company has a collective agreement via Visita / HRF.

Questions? Contact me, hiring manager, Paulina Ek at [email protected] Apply with CV & personal letter no later than 15 March. 

APPLY NOWEn person som är modig, nyfiken och envis

Vår satsning på Slottsgatan fortsätter. Vi tror stenhårt på Boulebar i Örebro. Vi är långsiktiga, envisa och redo att sätta gaspedalen i botten efter pandemin.
 
Du kommer leda ett team med uppdraget att lyckas med uppsatta mål. Du har servicekunskap, du gillar att leda, du gillar människor, är nyfiken och hungrig på att lära dig en massor. Du är en envis, har kämpaglöd och du är långsiktigt.
 
Vi älskar service, fransk mat och dryck, boule och människor såklart. Vi är ambitiösa, ser oss som modiga och vill alltid framåt. Vi hittar gärna nya vägar som andra inte testat. Vi är redo att stötta och ge tydliga ramar för uppdraget så att vi kan lyckas tillsammans. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm.
 
Om oss
Idag driver vi 10 Boulebarer i fem städer. Från början var vi boule-galningar och vi är fortfarande starkt påverkade och influerade av att vara nördar i vårt område. Vi vill att du också är djupt dedikerad i ditt arbete. Vi har samlat fler och fler som jobbar passionerat kring sitt uppdrag. Totalt är vi just nu runt 150 fast anställda i Sverige och Danmark. Vi satsar. Vi ägs av grundare, långsiktiga investerare och medarbetare.

 
Så förutom ovan, vad får du ta del av?
Vi vill investera i vår personal och vill se våra anställda växa inom företaget. Vi satsar på utbildning för att bli bättre inom våra områden - eller lära oss nya färdigheter.

Bolaget har kollektivavtal via Visita/HRF.

Frågor? Kontakta mig, anställande chef, Paulina Ek på [email protected]. Ansök med CV & personligt brev senast 15 mars.