Gillar du högt tempo?

Som bar manager kommer du leda ett litet team och ingå i ledningsgruppen för Boulebar Rådhuset. Rollen är till allra största del i service men rekrytering och utbilda nya talanger är också en viktig del. Du ser till att beställningarna flyter på och att schemaläggningen är on top. Allt för att kunna leverera bästa upplevelsen för våra gäster!

Anställningsvillkor 
Var: Boulebar Rådhuset, Stockholm
Anställningsform: Tillsvidareanställning med föregående provanställning
När: Omgående
 
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, skobidrag och är anslutna till kollektivavtal.

 
Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:
- Är en ledare som samtidigt hela tiden vill lära dig något nytt
- Har stor servicekunskap av bar och ett stort intresse för cocktails
- Ansvarsfull, strukturerad och har en god samarbetsförmåga
 
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse
 

OM OSS
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 150 anställda på tio Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet gemenskap och ett glas Pastis.
 
Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag. Urvalet sker löpande. Har du frågor? Kontakta mig på; [email protected] . Vi ser fram emot att höra mer från dig!
 

ANSÖK HÄR
 

---
 
BOULEBAR RÅDHUSET LOOKING FOR: A BAR MANAGER

 
As bar manager, you will lead a small team and be part of the management team for Boulebar Rådhuset. The role is for the most part in service, but also recruitment and training of new talents is an important part. You will make sure that the orders flow and that the scheduling is at the top. Everything to be able to deliver the best experience for our guests!

 
Here we have listed on characteristics and experiences that are important for us to work together:

- You are a leader who at the same time wants to learn something new at all times
- Has great service knowledge of the bar and a great interest in cocktails
- Responsible, structured and has a good ability to work together
 
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience.
 

Terms of employment

Where: Boulebar Rådhuset, Stockholm
Form of employment: Full time employment
When: As soon as possible
 
We offer wellness grants, shoe grants and are affiliated to collective agreements.
 

ABOUT US

We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society, Boulebar is facing an exciting year. We are now about 150 employees at ten Boulebars in Sweden and Denmark. The journey has just begun. Some would probably call us nerds, but the whole thing is about love for the people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values ​​have followed since the start in 2000 and permeated the whole business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we say: freedom community and a glass of Pastis.
 
If you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing. Do you have questions? Contact me at; [email protected]. We look forward to hearing more from you.
 

APPLY HERE